Chức năng:

Hoạt động thực nghiệm dịch vụ sản xuất phục vụ cho công tác đào tạo nghề của Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt.

Nhiệm vụ

Trung tâm Thực nghiệm và Dịch vụ sản xuất là đơn vị thành viên sự nghiệp có thu của Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt, có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất và marketing về hoạt động dịch vụ tạo nguồn thu cho trường;

- Quản lý và phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ và sản xuất phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài trường như dịch vụ ăn uống, nhà ăn, ký túc xá, bãi xe, xưởng sửa chữa xe, xưởng sản xuất cơ khí, điện...;

- Tạo điều kiện cơ sở vật chất và địa điểm cho học sinh sinh viên thực tập sản xuất, ứng dụng sản xuất các sản phẩm tốt nghiệp của HSSV và các sản phẩm đề tài khoa học của GV;

- Tổ chức các dịch vụ tư vấn và ứng dụng khoa học kỹ thuật;

- Nhận các hợp đồng lắp đặt, sửa chữa các thiết bị và chuyển giao công nghệ;

- Nhận thiết kế, thi công các công trình xây dựng phù hợp với khả năng của trường;

- Trực tiếp tham mưu cho Hiệu trưởng ký kết hợp đồng sản