1. Chức năng:               

     Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp và Hợp tác khoa học là một đơn vị thành viên sự nghiệp trực thuộc Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt. Với chức năng là tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch, chương trình liên quan đến công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh sinh viên; công tác hợp tác khoa học và liên kết đào tạo.

2. Nhiệm vụ:

-Thực hiện tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh. Thực hiện thông tin thị trường lao động và tư vấn giới thiệu việc làm. Tổ chức giao lưu và khảo sát doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện và quản lý đào tạo các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo.

3. Nhân sự:

- Quyền giám đốc: Ông Võ Thế Phiệt

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

a.Tư vấn hướng nghiệp:

- Thực hiện tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh cho người học chọn nghề vào Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt.

- Thực hiện thông tin thị trường lao động và tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên  và  xây dựng hoạch định phát triển đào tạo giai đoạn 2011-2015.

- Tổ chức ngoại khóa cho học sinh sinh viên về tư vấn hướng nghiệp và giao lưu với các doanh nghiệp.

 - Tổ chức khảo sát doanh nghiệp, điều tra lần theo dấu vết người học nghề tốt nghiệp ra trường; tổ chức hội nghị hội thảo về đào tạo với người sử dụng lao động; tổ chức hội chợ việc làm nhằm tạo cơ hội việc làm cho người học nghề.

b. Hợp tác khoa học:

- Tổ chức thực hiện và quản lý đào tạo các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo.

- Liên kết đào tạo các lớp học và ôn  thi Chứng chỉ Anh Văn trình độ A, B, C, TOEFL, TOEIC, IELTS, Du lịch, Thương mại. (Khai giảng và tổ chức thi hàng tháng).

- Liên kết đào tạo các lớp  học và ôn  thi Tin học trình độ A, B (Khai giảng và tổ chức thi hàng tháng).

- Tổ chức đào tạo các lớp đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ, các lớp học nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch, Pha chế rượu, Tin học văn phòng chuyên nghiệp, Kế toán tổng hợp.

- Tổ chức đào tạo các lớp Sơ cấp nghề - ngắn hạn:

    1. Kế toán thực hành theo chứng từ thực

    2. Nghiệp vụ Bàn.

    3. Nghiệp vụ Buồng

    4. Nghiệp vụ Lễ tân Khách

    5. Sửa chữa mô tô xe máy

    6. Điện ô tô

    7. Sửa chữa động cơ nổ và máy nông nghiệp

    8. Hàn điện

    9. Tiện cơ bản

   10.Tiện ren

   11. Bào

   12. Phay

   13. Lập trình PLC cơ bản

   14. Lập trình PLC nâng cao

   15. Lập trình Vi điều khiển cơ bản

   16. Lập trình Vi điều khiển nâng cao

   17. Ứng dụng Công nghệ Sinh học thực vật vào công tác giống cây trồng.

   18. Ứng dụng Viet GAP trong nông nghiệp

   19. Bảo vệ thực vật