MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC SƯ PHẠM DẠY NGHỀ (NHẤP CHUỘT TRÁI VÀO VÀ TẢI VỀ)

1. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

KHOA SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

Địa chỉ: Nhà A1 – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt, số 01 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng. 

Điện thoại: 0263 971 114 - 0263.3827 721  *  Email: supham@cdndalat.edu.vn

2. GIỚI THIỆU:

Khoa Sư phạm dạy nghề thực hiện nhiệm vụ:

-  Đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ sư phạm dạy nghề theo chương trình khung chứng chỉ sư phạm dạy nghề do Tổng cục Dạy nghề ban hành.

- Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề, bồi dưỡng tiếp cận công nghệ mới, cập nhật kiến thức cho giáo viên dạy nghề theo hình thức chuyên đề nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên dạy nghề.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên dạy nghề về kỹ năng, phương pháp giảng dạy, phát triển phương tiện dạy học.

-  Tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm dạy nghề góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề.

3. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN:

Trưởng khoa: Ths. Lê Thành Trung

Giáo viên:

- TS. Nguyễn Văn Hải

- Ths. Lê Thanh Quang

- Ths. Đỗ Thị Trúc Lan

- Ths. Trần Xuân Thọ

- Ths. Vương Đăng Diễn

- Ths. Nguyễn Thị Phương Thảo

- Ths. Lê Thị Mai

- Cử nhân Phan Hữu Trí

- Cử nhân Lê Thị Anh

4. CHƯƠNG TRÌNH - ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO:

4.1.  ĐÀO TẠO SƯ PHẠM CHO NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG.

- Chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, cao đẳng chưa được đào tạo sư phạm kỹ thuật hoặc nghiệp vụ sư phạm.

- Các đối tượng đã có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kỹ sư, kỹ thuật viên, thợ lành nghề, sinh viên đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng, sinh viên năm cuối các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật có nguyện vọng trở thành nhà giáo.

-  Thời gian đào tạo 400 giờ (từ 2,5 – 3 tháng). Học các buổi tối trong tuần hoặc thứ 7 và Chủ nhật.

- Các môn học /mô – đun và phân bổ thời gian đào tạo:

Mã mô - đun

Tên mô -đun

Thời gian đào tạo (giờ)

MH 01

Tâm lý học nghề nghiệp

60

MH 02

Giáo dục học nghề nghiệp

56

MĐ 03

Kỹ năng và phương pháp dạy nghề

20

MH 04

Phương tiện dạy học

24

MĐ 05

Thực tập sư phạm

160

MH 08

Ứng dụng CNTT trong dạy học

30

MH 09

Logic học

30

Cộng

400

 

4.2. ĐÀO TẠO SƯ PHẠM CHO NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

- Chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; người đã có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kỹ sư, kỹ thuật viên, thợ lành nghề, sinh viên đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề, sinh viên năm cuối các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật có nguyện vọng trở thành nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

- Thời gian đào tạo 160 giờ (01 tháng). Học các buổi tối trong tuần hoặc thứ 7 và Chủ nhật.

- Các mô – đun và phân bổ thời gian đào tạo:

Mã mô - đun

Tên mô -đun

Thời gian đào tạo (giờ)

MĐSP 01

Thiết kế dạy học

60

MĐSP 02

Thực hiện dạy học

56

MĐSP 03

Đánh giá trong dạy học

20

MĐSP 04

Thực tập sư phạm

24

Cộng

160

 

4.3. LỚP BỒI DƯỠNG CHO NHÀ GIÁO VỀ ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ, BIÊN SOẠN GIÁO ÁN VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN (Nâng cao cho đối tượng:  Giảng viên, giáo viên giáo dục nghề nghiệp)

 

Mã Mô-đun

Tên Mô-đun

Thời gian đào tạo (giờ)

MĐ 1

Đào tạo theo tín chỉ

8

MĐ 2

Biên soạn giáo án và tổ chức dạy học tích hợp

12

MĐ 3

Tổ chức đào tạo và đánh giá theo năng lực thực hiện

20

Tổng cộng

40

 

4.4. LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG DẠY học (Đối tượng dạy nghề nông thôn)

 

Mã Mô-đun

Tên Mô-đun

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Đặc điểm dạy nghề cho lao động nông thôn theo QĐ 1956

5

2

Thiết kế đào tạo

5

3

Phát triển đào tạo

6

4

Thực hiện đào tạo

14

5

Đánh giá người học

10

Tổng cộng

40