THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 
TÊN TIẾNG VIỆT: PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN.
Địa chỉ liên hệ: Phòng Công tác HSSV – Trường Cao đẳng Nghề Đà lạt, 01 Hoàng Văn Thụ, P4, TP Đà lạt.
Điện thoại: 063.3541274. Email: hssv@cdndalat.edu.vn.
I. CHỨC NĂNG:
Tham mưu cho Đảng ủy và Ban giám hiệu Nhà trường hoạch định các biện pháp, chủ trương chính sách đối với học sinh – sinh viên và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến học sinh – sinh viên nhằm giáo dục học sinh – sinh viên toàn diện nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 
TÊN TIẾNG VIỆT: PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN.
Địa chỉ liên hệ: Phòng Công tác HSSV – Trường Cao đẳng Nghề Đà lạt, 01 Hoàng Văn Thụ, P4, TP Đà lạt.
Điện thoại: 063.3541274. Email: hssv@cdndalat.edu.vn.

I. CHỨC NĂNG:

 
Tham mưu cho Đảng ủy và Ban giám hiệu Nhà trường hoạch định các biện pháp, chủ trương chính sách đối với học sinh – sinh viên và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến học sinh – sinh viên nhằm giáo dục học sinh – sinh viên toàn diện nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

II. NHIỆM VỤ:

 
- Theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh – sinh viên toàn trường. Nắm bắt kịp thời những diễn biến tư tưởng của học sinh – sinh viên để đề xuất các chủ trương biện pháp, kế hoạch giáo dục.
- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền để học sinh – sinh viên nắm được các tình hình và chủ trương của nhà trường và của Nhà nước. Tổ chức các ngày lễ liên quan đến học sinh – sinh viên như khai giảng, lễ tốt nghiệp… với hình thức phong phú và thiết thực.
- Tổ chức ngoại khóa theo các chuyên đề như: Đạo đức, pháp luật, môi trường, dân số, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội…
- Theo dõi, hướng dẫn hoạt động của chi bộ Đảng học sinh – sinh viên.
- Phối hợp với các phòng ban chức năng tiếp nhận học sinh – sinh viên trúng tuyển, quản lý hồ sơ học sinh – sinh viên, các dữ liệu về học sinh – sinh viên trên mạng nội bộ của trường.
- Thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh – sinh viên như học bổng, học phí, khen thưởng… các chế độ liên quan đến đời sống vật chất tinh thần của học sinh – sinh viên.
- Tổ chức làm thẻ học sinh – sinh viên, theo dõi và đăng ký danh sách ngoại trú của học sinh – sinh viên với công an phường.
- Trực tiếp phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương.. quản lý về an ninh chính trị, trật tự về an toàn xã hội, hướng dẫn học sinh – sinh viên chấp hành pháp luật, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quanh đến học sinh – sinh viên.
- Tổ chức để lãnh đạo nhà trường trực tiếp tiếp xúc với học sinh – sinh viên, giải quyết kịp thời thỏa đáng mọi thắc mắc khiếu nại, kiến nghị của học sinh – sinh viên (nếu có).
- Tổ chức các hoạt động phong trào thi đua, khen thưởng những học sinh – sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, trong các hoạt động xã hội. Theo dõi, tổng hợp và đề nghị kỷ luật đối với những học sinh – sinh viên vi phạm pháp luật và quy chế, nội quy của nhà trường.
- Theo dõi đánh giá việc chấp hành thời gian giờ giấc giảng dạy của giáo viên, theo dõi công tác chủ nhiệm của các khoa, tham gia dự sinh hoạt với các lớp (nếu cần) để có hướng phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng của công tác chủ nhiệm.
- Phối hợp với các khoa tổ chức việc đáng giá xếp loại rèn luyện của học sinh – sinh viên theo từng học kỳ và từng năm học.
- Giải quyết các thủ tục hành chính cho học sinh – sinh viên.
- Phối hợp với đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể của trường tổ chức các hoạt động xã hội như hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

III. CƠ CẤU NHÂN SỰ:

- Phạm Văn Hải, Trưởng phòng.
- Phạm Văn Tuấn, Nhân viên.
- Nguyễn Bá Hoàng, Nhân viên.
- Nguyễn Thị Hảo, Nhân viên.