Kể từ khi trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt được thành lập vào năm 2000, Đoàn trường cũng được hình thành, trực thuộc Tỉnh đoàn Lâm Đồng.

Qua 17 năm hình thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, đoàn viên, sinh viên đã không ngừng kế tục và phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn, vượt qua bao khó khăn để khẳng định sức trẻ của mình trên các mặt trận: giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, xây dựng tổ chức Đoàn, xây dựng nhà trường. Đoàn trường thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, các buổi hội thảo, sinh hoạt chính trị, tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng mềm cho Đoàn viên thanh niên, tạo các sân chơi lành mạnh cho Đoàn viên thanh niên, tham gia vào các hoạt động của Tỉnh Đoàn tổ chức. Đoàn trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đã từng bước khẳng định vai trò của mình trong việc góp phần vào sự nghiệp chung của nhà trường, để đào tạo ra những người thợ lành nghề, năng động, góp một phần bé nhỏ vào việc tạo uy tín cho nhà trường, tạo niềm tin từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu và quý Thầy Cô về một lực lượng trẻ trong nhà trường “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” và “Vững tin tiến vào thời đại mới”.