- Ký túc xá: 500 chỗ với Wifi miễn phí.

- Sân bóng đá nhân tạo miễn phí.

- Sân bóng chuyền miễn phí.

- Bàn đánh bóng bàn miễn phí.

- Các câu lạc bộ chuyên môn giúp học tập.

- Hai Căn-tin phục vụ ăn, uống.