STT

TÊN PHÒNG KHOA/CÁ NHÂN

ĐỊA CHỈ EMAIL

Số điện thoại

1        

Hiệu trưởng

nguyenthimyhanh@cdndalat.edu.vn

0263.3545696

2        

Phó Hiệu trưởng

nguyenvanhai@cdndalat.edu.vn

0263.3525286

5    

Khoa Cơ khí Động lực

cokhi@cdndalat.edu.vn

0263.3540803

6       

Khoa Công nghệ thông tin

cntt@cdndalat.edu.vn

0263.3540106

7       

Khoa Điện - Điện tử

dien@cdndalat.edu.vn

0263.3832967

8      

Khoa Du lịch

dulich@cdndalat.edu.vn

0263.3540804

9     

Khoa Kinh tế

kinhte@cdndalat.edu.vn

0263.3541788

10       

Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

nongnghiep@cdndalat.edu.vn

0263.3540801

11

Khoa Khoa học cơ bản

coban@cdndalat.edu.vn

0263.3542535

12

Khoa Sư phạm Dạy nghề

supham@cdndalat.edu.vn

0263.3837721

13

Khoa Dân tộc nội trú

khoadantocnoitru@cdndalat.edu.vn

0263.3542535

14

Phòng Đào tạo

daotao@cdndalat.edu.vn

0263.3827063

15

Quản trị website

admin@cdndalat.edu.vn

0263.3827063

16

Email Trường CĐN Đà Lạt

cdndalat@cdndalat.edu.vn

0263.3827063

17

Phòng Công tác HS-SV

hssv@cdndalat.edu.vn

0263.3541274

18

Ký túc xá

ktx@cdndalat.edu.vn

0263.3540802

0263.3542266

19

Phòng nghiên cứu khoa học & HTQT

nckh@cdndalat.edu.vn

0263.3542534

20

Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng

ktkdcl@cdndalat.edu.vn

0263.3540183

21

Phòng Kế hoạch Tài vụ

khtv@cdndalat.edu.vn

0263.3829343

22

Phòng Tổ chức HC

tchc@cdndalat.edu.vn

0263.3540705

23

Văn thư

vanthu@cdndalat.edu.vn

0263.3836654

24

Phòng Quản trị - Thiếtị

quantritaisan@cdndalat.edu.vn

0263.3540105

25

Thư viện

thuvien@cdndalat.edu.vn

0263.3826946

26

Trung tâm Đào tạo Lái xe

laixe@cdndalat.edu.vn

0263.3823436

0263.3829143

0263.3560889

27

Trung tâm Đào tạo và hướng nghiệp

tttuvanhuongnghiep@cdndalat.edu.vn

0263.3541399

28

Trung tâm Thực nghiệm & DVSX

ttthucnghiemvadvsx@cdndalat.edu.vn

0263.3540295

29

Nông trại Thực nghiệm & sản xuất

nongtrai@cdndalat.edu.vn

0263.2210322

30

Công đoàn cơ sở Trường CĐNĐL

congdoan@cdndalat.edu.vn

0263.38327063

31

Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

doantn@cdndalat.edu.vn

0908.479686

32

Bảo vệ Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

 

0263.383296