THÔNG TIN LIÊN LẠC:
TÊN KHOA: KHOA DÂN TỘC NỘI TRÚ.
Địa chỉ: Nhà G - Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt - 01 Hoàng Văn Thụ - P4 - Tp Đà Lạt - Lâm Đồng. 
Điện thoại: 063.3542535. Email: khoadantocnoitru@cdndalat.edu.vn
CHỨC NĂNG, NHIÊM VỤ:
Khoa Dân tộc nội trú là khoa chuyên môn trực thuộc Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt, được thành lập tháng 14/07/2012 nhiệm vụ trọng tâm là:
- Xây dựng khoa dân tộc nội trú từng bước phát triển đáp ứng: Mục tiêu đào tạo nghề cho HSSV dân tộc thiểu số của điạ phương và các vùng miền cả nước.
- Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống nhân cách, ý thức tổ chức kỹ luật cho người học là HSSV DTTS. Phổ biến, tư vấn, thực hiện các nội quy, qui định của của Nhà trường cũng như các Chủ trương, đường lối, các chế độ, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước về đào tạo nghề đối với người học vùng dân tộc thiểu số.
- Xây dựng chương trình đào tạo nghề, tổ chức thực hiện đào tạo nghề đối với người học là HSSV dân tộc thiểu số theo các cấp độ đáp ứng nhu cầu lao động của địa phương, các vùng miền.
- Hỗ trợ và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng mền đối với người học là HSSV dân tộc thiểu số của trường nhằm nâng cao chất lượng kỹ năng nghề.
- Tư vấn định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh và giới thiệu việc làm cho người học là HSSV DTTS.
Sau khi học xong người học có khả năng:
Kiến thức:
- Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Có hiểu biết về các Chủ trương, Chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.
- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và tôn giáo dân tộc đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
- Có kiến thức kỹ năng mềm về giao tiếp, tìm kiếm việc làm, kỹ năng sống.
- Có kiến thức kỹ năng mềm về giao tiếp, tìm kiếm việc làm, kỹ năng sống.
- Có kiến thức về chuyên môn nghành nghề đào tạo được học.
Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống và làm việc.
- Kỹ năng nghề về nghề nghiệp được đào tạo.
Thái độ:
- Có tinh thần đoàn kết dân tộc cao, cùng làm việc tốt hòa nhập trong môi trường.
- Đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
- Có trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
- Có thái độ hợp tác, cầu tiến, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
- Hòa nhập tốt vào xã hội, tự tin trong công việc và tự lập trong cuộc sống.
- Đảm nhiệm tốt các nghề nghiệp đã học theo chuyên ngành nghề nghiệp.
- Có khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp.
- Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới.