Hiện nay Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đã liên kết với hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước để hỗ trợ việc làm. Mọi chi tiết về tuyển dụng hoặc đăng ký tuyển dụng liên hệ Trung tâm Đào tạo và hướng nghiệp - Điện thoại: 0263.3541399 - 0908479686.
- Email: tttuvanhuongnghiep@cdndalat.edu.vn
Hoặc thông qua facebook của trường: https://facebook.com/cdndalat