Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng cho các ngành, nghề của Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

Quyết định ban hành

STT

Tên Nghề

Trình độ

1

Nghề Công nghệ sinh học

Cao đẳng

Trung cấp


2

Nghề Bảo vệ thực vật

Cao đẳng

Trung cấp


3

Nghề Công nghệ ô tô

Cao đẳng

Trung cấp


4

Nghề Điện công nghiệp

Cao đẳng

Trung cấp


5

Nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Cao đẳng

Trung cấp


6

Nghề Kế toán doanh nghiệp

Cao đẳng

Trung cấp


7

Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn

Cao đẳng

Trung cấp


8

Nghề Quản trị nhà hàng

Cao đẳng9

Nghề Quản trị khách sạn

Cao đẳng10

Nghề Nghiệp vụ nhà hàng


Trung cấp


11

Nghề Thương mại điện tử

Cao đẳng12

Nghề Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn


Trung cấp


13

Nghề Quản trị mạng máy tính

Cao đẳng

Trung cấp


14

Nghề Thiết kế trang web

Cao đẳng

Trung cấp


15

Nghề Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Cao đẳng16

Nghề Công nghệ sơn ô tô


Trung cấp


17

Nghề Bảo trì và sửa chữa khung, vỏ ô tô


Trung cấp


18

Nghề Kỹ thuật rau hoa công nghệ cao

Cao đẳng

Trung cấp


19

Nghề Công nghệ đồng sơnSơ cấp

20

Nghề Kỹ thuật trồng nấmSơ cấp


Quy định khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp các nghề trình độ sơ cấp của Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt


STT

Tên Nghề

Trình độ

1

Hàn điện

Sơ cấp

2

Tiện ren

Sơ cấp

3

Sửa chữa xe gắn máy

Sơ cấp

4

Chẩn đoán & Sửa chữa Động cơ ô tô

Sơ cấp

5

Chẩn đoán & Sửa chữa Trang bị điện ô tô

Sơ cấp

6

Chẩn đoán & Sửa chữa Hệ thống phun xăng- đánh lửa điện tử

Sơ cấp

7

Tin học văn phòng

Sơ cấp

8

Lập trình ứng dụng

Sơ cấp

9

Thiết kế web

Sơ cấp

10

Nghiệp vụ bàn

Sơ cấp

11

Nghiệp vụ bar

Sơ cấp

12

Nghiệp vụ lễ tân

Sơ cấp

13

Nghiệp vụ bếp việt nam căn bản

Sơ cấp

14

Nghiệp vụ buồng

Sơ cấp

15

Kế toán doanh nghiệp

Sơ cấp

16

Kế toán tin học

Sơ cấp

17

Rau, hoa công nghệ cao

Sơ cấp

18

Kỹ thuật trồng rau, hoa

Sơ cấp

19

Nuôi cấy mô thực vật

Sơ cấp

20

Quản lý dịch hại tổng hợp

Sơ cấp

21

Điện khí nén

Sơ cấp

22

Điện công nghiệp

Sơ cấp

23

Điện dân dụng

Sơ cấp

24

Điều khiển lập trình PLC

Sơ cấp

25

Lập trình vi điều khiển

Sơ cấp