BÁO CÁO TỰ KIỂM ĐỊNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

 

Báo cáo tự kiểm định trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt năm 2016

BAO CAO TU KIEM DINH TRUONG CDNDALAT 2016.pdf

Báo cáo tự kiểm định trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt năm 2017

     BAO CAO TU KIEM DINH TRUONG CDNDALAT 2017.pdf

Báo cáo tự kiểm định trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt năm 2018

  BAO CAO TU KIEM DINH TRUONG CDNDALAT 2018.pdf

Báo cáo tự kiểm định trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt năm 2019

  BAO CAO TU KIEM DINH TRUONG CDNDALAT 2019.pdf

Báo cáo tự kiểm định trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt năm 2020

        BAO CAO TU KIEM DINH TRUONG CDNDALAT 2020.pdf