Thông tin tuyển sinh năm học 2018-2019

Thông tin tuyển sinh năm học 2018-2019

Tuyển sinh năm học 2018-2019 với thời gian đào tạo Cao đẳng: 2 năm; Trung cấp: 1,5 đến 2 năm. Học phí từ 456.000đ/tháng tới 616.000đ/tháng.Thông tin tuyển sinh năm 2018-2019

Các bài viết liên quan: