VTV1 phỏng vấn thầy Nguyễn Mạnh Cường về Nhà kính thông minh, giá thành rẻ

VTV1 phỏng vấn thầy Nguyễn Mạnh Cường về Nhà kính thông minh, giá thành rẻ

Nhà kính thông minh, giá thành rẻ được nghiên cứu và sản xuất bởi Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt
Các bài viết liên quan: