Tư vấn nghề nghiệp, chính sách hỗ trợ và thông tin tuyển sinh cho HSSV thuộc 06 khoa chuyên môn

Tư vấn nghề nghiệp, chính sách hỗ trợ và thông tin tuyển sinh cho HSSV thuộc 06 khoa chuyên môn

Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt tổ chức chương trình Tư vấn nghề nghiệp, chính sách hỗ trợ và thông tin tuyển sinh cho HSSV thuộc 06 khoa chuyên môn trong 6 ngày liên tụcTrường Cao đẳng Nghề Đà Lạt tổ chức chương trình Tư vấn nghề nghiệp, chính sách hỗ trợ và thông tin tuyển sinh cho HSSV thuộc 06 khoa chuyên môn trong 6 ngày, từ ngày 10/01/2019, nhằm thực hiện tư vấn, giao lưu và giải đáp cho học sinh - sinh viên về các nội dung:
1. Chương trình đào tạo, cơ hội nghề nghiệp cho từng ngành nghề.
2. Ngành nghề tuyển sinh năm học 2019-2020.
3. Chính sách hỗ trợ học nghề (các quyền lợi mà học sinh - sinh viên được nhà nước, nhà trường hỗ trợ).
4. Tư vấn, hướng dẫn đăng ký học các lớp sơ cấp cho học sinh - sinh viên.
5. Tư vấn, ghi danh nhằm giới thiệu việc làm cho học sinh - sinh viên trong quá trình học và sau khi ra trường.

Thầy Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Trung tâm đào tạo và hướng nghiệp hướng dẫn, tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh - sinh viên trong quá trình học và sau khi ra trường

Ngoài ra, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt luôn luôn tiếp nhận và giải đáp các câu hỏi của học sinh - sinh viên qua trang fanpage https://facebook.com/cdndalat hoặc học sinh - sinh viên có thể gặp trực tiếp Trung tâm đào tạo và hướng nghiệp hoặc các Phòng, Khoa liên quan để được giải đáp chi tiết trong quá trình học và sau khi ra trường.

Các bài viết liên quan: