Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt làm việc với tổ chức Dariu Thụy Sỹ

Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt làm việc với tổ chức Dariu Thụy SỹTrường Cao đẳng Nghề Đà Lạt làm việc với tổ chức Dariu Thụy Sỹ

Ngày 14 tháng 9 năm 2021, trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt hội nghị trực tuyến với Quỹ Dariu – Thụy Sỹ.

Nội dung hội nghị:

- Sơ kết hoạt động hợp tác trong năm học 2020 - 2021 và trao đổi các hoạt động hợp tác/ hỗ trợ trong năm học 2021 – 2022.

- Kết quả triển khai khóa thương mại điện tử, học bổng học phí CNTT.

- Dariu mở rộng hỗ trợ kết nối đầu ra nguồn nông sản tại địa phương trên sàn thương mại điện tử.

- Hỗ trợ thiết bị và máy tính cho HSSV học trực tuyến, tra cứu tài liệu…..

- Hỗ trợ triển khai các khóa kỹ năng nghề nghiệp cho HSSV trường Cao đẳng nghề Đà Lạt.

- Hỗ trợ học bổng học phí cho HSSV khoa CNTT trường Cao đẳng nghề Đà Lạt.

 

 

 


Các bài viết liên quan: