TỌA ĐÀM THANH NIÊN, SINH VIÊN VỚI ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

TỌA ĐÀM THANH NIÊN, SINH VIÊN VỚI ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

HƯỚNG ĐẾN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT (2000 - 2020)Ngày 27/10/2020, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt phối hợp cùng Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng và Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức "Tọa đàm Thanh niên, Sinh viên với ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường năm 2020”.
Toạ đàm nhằm phát huy tinh thần xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong Khối các cơ quan tỉnh và Sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Lạt, góp phần bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm cũng đã "Ghi dấu vân tay" cam kết bảo vệ môi trường và trồng 100 cây mai anh đào trong khuôn viên Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt.


Các bài viết liên quan: