Tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, vi phạm pháp luật, bạo lực học đường, sức khỏe sinh sản vị thành niên  trong học sinh sinh viên

Tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, vi phạm pháp luật, bạo lực học đường, sức khỏe sinh sản vị thành niên trong học sinh sinh viênTổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, vi phạm pháp luật, bạo lực học đường, sức khỏe sinh sản vị thành niên  trong học sinh sinh viên

Căn cứ kế hoạch số 467/KH - CĐNĐL ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt về việc “Tổ chức hoạt động phong trào, ngoại khóa và xã hội năm học 2021-2022”. Ngày 26 tháng 4 năm 2022, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt tổ chức buổi sinh hoạch ngoại khóa tuyên truyền về  an toàn giao thông, phòng chống ma túy, vi phạm pháp luật, bạo lực học đường, sức khỏe sinh sản vị thành niên  trong học sinh sinh viên năm học 2021 -2022.

Đến tham dự tuyên truyền có các báo cáo viên đến từ công an phường 4; đội phòng chống ma túy, đội hình sự, đội giao thông thành phố Đà Lạt; trung tâm kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng.

Về phía nhà trường có phòng Công tác Học sinh viên viên, đại điện các khoa phòng, giáo viên chủ nhiệm các lớp và quan trọng nhất là tất cả học sinh, sinh viên các khóa: Trung cấp K21, K21-4, K22; Cao đẳng K14, K15, K15 (LT).

 

 

 


Các bài viết liên quan: