Tổ chức thí điểm đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động năm 2019

Tổ chức thí điểm đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động năm 2019

Tổ chức thí điểm đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động năm 2019 theo công văn số 1208/TCGDNN-KNN ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.Thực hiện Công văn số 1208/TCGDNN-KNN ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc “Tổ chức thí điểm đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động năm 2019”, Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt xin thông báo kế hoạch đánh giá kỹ năng nghề quốc gia như sau:
1. Điện Công Nghiệp
2. Công nghệ Ô tô
Các bậc trình độ kỹ năng đánh giá: bậc 2, bậc 3
Thời gian đăng ký tham dự: Từ 01/10/2019 đến 20/10/2019
Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt rất mong được hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt
Địa chỉ: 01 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 02633 827063
Website: www.cdndalat.edu.vn
Email: daotao@cdndalat.edu.vn


Các bài viết liên quan: