Tổ chức Họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

Tổ chức Họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt tổ chức buổi Họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 với sự tham gia của đại diện doanh nghiệp, giảng viên thỉnh giảng, CBVCNV cùng đại diện học sinh - sinh viên các lớp thuộc 6 khoa chuyên môn.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt phát biểu chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

Trong buổi họp mặt, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt cũng tổ chức khen thưởng cho Cô Tăng Thị Cảnh Dung, Cô Nguyễn Thị Huế đạt thành tích cao tại Hội giảng toàn quốc năm 2018 và Thầy Nguyễn Tiến Trung, Thầy Phan Ngọc Bảo đạt thành tích cao tại Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt trao thưởng cho cô Tăng Thị Cảnh Dung, cô Nguyễn Thị Huế đạt thành tích cao tại Hội giảng toàn quốc năm 2018

Thầy Nguyễn Văn Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt trao thưởng cho thầy Nguyễn Tiến Trung, thầy Phan Ngọc Bảo đạt thành tích cao tại Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

Buổi họp mặt kết thúc vào lúc 17:00 cùng ngày.


Các bài viết liên quan: