Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 8

Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 8Sáng thứ bảy, ngày 26/01/2019, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 8 cho toàn thể viên chức, nhân viên và người lao động. 

Tập thể viên chức, nhân viên, người lao động tham gia học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 8

Đồng chí Lương Văn Mừng, Trưởng ban dân vận, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, hướng dẫn học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 8

 


Các bài viết liên quan: