Thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh tại trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

Thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh tại trường Cao đẳng Nghề Đà LạtCăn cứ kế hoạch số 4848/KH-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của chính phủ và QĐ số 23/2021/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủquy định về việc thực hiện một sô chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ký ngày 14 tháng 7 năm 2021.

Căn cứ hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp triển khai kế hoạch liên quan về hỗ trợ đào tạo liên quan theo chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt thông báo mở lớp đào tạo hỗ trợ theo chính sách có đủ điều kiện theo quy định đã ban hành cho lao động các doanh nghiệp theo đơn đặt hàng từ phía doanh nghiệp ở các lĩnh vực: Kinh tế, Du lịch, Nông nghiệp, Cơ khí, Điện, Công nghệ thông tin. Cụ thể:

 1. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022.
 2. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ:
  1. Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.
  2. Phải thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động.
  3. Có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với doanh thu cùng kỳ năm 2019 hoặc 2020.
  4. Có phương án hoặc phối hợp với trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động.
 3. Mức, thời gian và phương thức chi trả (theo Điều 10 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg)
  1. Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1.500.000 đồng/ người lao động/ tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo thời gian học thực tế của từng nghề/ từng khóa học. Mức vượt quá hỗ trợ do người sử dụng lao động tự chi trả.
  2. Thời gian hỗ trợ: tối đa 06 tháng.
  3. Phương thức chi trả: Chi trả trực tiếp cho người sử dụng lao động theo phương án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề được phê duyệt
 4. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện: Liên hệ trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt để được hướng dẫn.

Trường mong muốn nhận được thông tin phản hồi từ phía doanh nghiệp để có thể tiếp cận doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động được hỗ trợ tối đa theo điểm 3 kế hoạch số 4848/KH-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ký ngày 14 tháng 7 năm 2021.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ông Đỗ Thanh Lịch – Giám đốc trung tâm Đào tạo và hướng nghiệp – Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt (0979126216 – 0263.3514399). Hoặc email:  tttuvanhuongnghiep@cdndalat.edu.vn.

 

(Ký thay hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng Nguyễn Văn Hải đã ký) 


Các bài viết liên quan: