Thư chúc mừng năm mới 2022 của đồng chí Trần Đức Quận-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Thư chúc mừng năm mới 2022 của đồng chí Trần Đức Quận-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhThư chúc mừng năm mới 2022 của đồng chí Trần Đức Quận-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Kính gửi: Đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ tỉnh Lâm Đồng!

Chào đón năm mới - Xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi trân trọng gửi đến các bậc lão thành Cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, gia đình có công với Cách mạng; cán bộ hưu trí, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang; các cháu thanh, thiếu niên, nhi đồng; cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân các dân tộc, cùng bà con tỉnh nhà đang sinh sống, công tác, học tập, lao động ngoài tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thành công.

Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức mới gay gắt hơn, nhất là đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân; nhưng với tinh thần sáng tạo, linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội; Đảng bộ, Chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc đã nỗ lực, quyết tâm cao, nên chúng ta đạt được những kết quả quan trọng: kinh tế duy trì mức tăng trưởng dương; kiểm soát tốt dịch COVID-19, văn hóa - xã hội phát triển, thực hiện kịp thời các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; đặc biệt chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tạo động lực mới, quyết tâm mới trong toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Năm 2022, là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng vững chắc thực hiện mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025; dự báo tình hình có những cơ hội, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn; dịch COVID-19 có thể kéo dài, nguy cơ xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm hơn; tác động bất lợi của thiên tai, biến đổi khí hậu... Vì vậy, toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân phải quyết tâm “Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”. Tôi tin tưởng rằng với ý chí tự lực, tự cường và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, sự đồng thuận xã hội, sự năng động, sáng tạo, đổi mới, vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhất định chúng ta sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Năm mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới!

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân,

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

TRẦN ĐỨC QUẬN

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh


Các bài viết liên quan: