Thông báo v/v tổ chức thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động năm 2019

Thông báo v/v tổ chức thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động năm 2019Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt tổ chức thí điểm đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia cho người lao động năm học 2019 (thông báo số 888/TB-CĐNĐL) các nghề Điện Công Nghiệp và Công nghệ Ô tô. Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt hỗ trợ kinh phí thí điểm cho các cá nhân đăng ký tham dự đánh giá.

Thời gian đăng ký tham dự: từ ngày 01/10/2019 đến 20/10/2019.

Thông tin liên hệ: Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

Điện thoại: 0263 3827 063


Các bài viết liên quan: