Thông báo tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia bậc 2/5 và bậc 3/5

Thông báo tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia bậc 2/5 và bậc 3/5

Thông báo tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia bậc 2/5 và bậc 3 nghề Điện công nghiệp, Công nghệ Ô tô
Các bài viết liên quan: