Thông báo tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19  trong trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

Thông báo tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

Thông báo tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường Cao đẳng Nghề Đà LạtThực hiện Công văn số 4707/UBND-VX3 ngày 08/7/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Thực hiện Công văn số 692/KSBT ngày 25/6/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

Nhằm đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt yêu cầu toàn bộ viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động và toàn thể học sinh – sinh viên nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nội dung cụ thể như sau.

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung Thông báo số 239/TB-CĐNĐL ngày 09/5/2021, Thông báo số 279/TB-CĐNĐL ngày 01/6/2021 và Thông báo số 315/TB-CĐNĐL ngày 22/6/2021; Thông báo 332/TB-CĐNĐL ngày 27/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt v/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản khác có liên quan của UBND tỉnh Lâm Đồng và các Sở Ban ngành.

2. Tổ Bảo vệ nội bộ - Vệ sĩ trực cổng thuộc Phòng Tổ chức Hành chính

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và thực hiện biện pháp phòng chống dịch đối với người và các phương tiện ra, vào trường trong thời gian diễn biến dịch bệnh phức tạp.

- Yêu cầu trực Bảo vệ  (24/24 giờ)  thực hiện kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay ngay cổng chính và yêu cầu toàn thể VCNVGV, người lao động, học sinh, sinh viên của Trường và khách đến liên hệ công tác mang khẩu trang.

3. Đề nghị 100% viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên cài đặt các phần mềm chống dịch (Bluzone, Ncovi, VHD), thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoản cách – Không tập trung – Khai báo y tế); tự trang bị và bắt buộc mang khẩu trang đúng cách theo khuyến cáo và hướng dẫn của bộ Y tế  tại nơi làm việc.

 

 

 

 


Các bài viết liên quan: