Thông báo tham gia cuộc thi Startup Kite 2021

Thông báo tham gia cuộc thi Startup Kite 2021Ngày 18/6/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động thương binh và xã hội phối hợp với Quỹ dân số liên hiệp quốc tổ chức lễ phát động cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp" năm 2021 Startup Kite từ nguồn tài trợ chính phủ Nhật Bản. Để hưởng ứng và phát động tham gia cuộc thi, Bam giám hiệu Trường Cao Đẳng NGhề Đà Lạt thông báo triễn khai cuộc thi Startup Kite 2021.

 

 


Các bài viết liên quan: