Thông báo chiêu sinh lớp Chăm sóc sắc đẹp

Thông báo chiêu sinh lớp Chăm sóc sắc đẹpTrường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt thông báo chiêu sinh lớp Chăm sóc sắc đẹp.

1. Thời gian 1,5 - 3 tháng - Dự kiến khai giảng tháng 2/2022

2. Địa điểm học: Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt.

 

 


Các bài viết liên quan: