Thi thiết kế bài giảng trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2021

Thi thiết kế bài giảng trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2021Ngày 21 tháng 9 năm 2021, tại trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt diễn ra cuộc thi thiết kế bài giảng trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2021. Cuộc thi nhận được 16 bài giảng thiết kế trên nền tảng Moodle và Google classroom đến từ đại diện 4 trường: Cao đẳng nghề Đà Lạt (05 bài giảng), Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng (04 bài giảng), Cao đẳng Y tế Lâm Đồng (05 bài giảng), Cao đẳng Du Lịch Đà Lạt (02 bài giảng).

Một số hình ảnh trong ngày chấm thi:Các bài viết liên quan: