KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA LẦN THỨ 11 NĂM 2020

KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA LẦN THỨ 11 NĂM 2020Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt tham gia Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 11 năm 2020 và xuất sắc đạt 2 huy chương Bạc nghề Kết nối vạn vật - IoT (Internet of Things), 1 huy chương Đồng nghề Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin. Đồng thời Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt còn đạt 2 chứng nhận xuất sắc cho nghề Công nghệ ô tô và nghề Kỹ thuật chế biến món ăn.


Các bài viết liên quan: