Kỷ niệm ngày kỹ năng lao động Việt Nam 04/10/2022

Kỷ niệm ngày kỹ năng lao động Việt Nam 04/10/2022Năm 2020, với Quyết định số 1486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 4/10 hàng năm đã trở thành Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam. Đây là sự kiện đặc biệt với nguồn nhân lực lao động kỹ năng nói riêng và lĩnh vực GDNN nói riêng khi mà giá trị của kỹ năng lao động được ghi nhận, được khẳng định và tôn vinh.

 

  Hai năm qua kể từ thời điểm công bố Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam đến nay, đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức xã hội về tầm quan trọng và giá trị của kỹ năng lao động. Nhận thức của người dân nói chung, người lao động  và người sử dụng lao động đối với phát triển kỹ năng từng bước được cải thiện, kỹ năng nghề nghề được coi là đơn vị tiền tệ mới, là động lực để phát triền nghề nghiệp, nâng cao thu nhập và việc làm bền vững cho người lao động.

Cộng đồng doanh nghiệp đã dần thay đổi trong tư duy và hành động, tuyển dụng và sử dụng lao động dựa vào trình độ kỹ năng và năng lực hành nghề, chủ động tham gia phát triển kỹ năng một cách có trách nhiệm, doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chính sách và đào tạo kỹ năng cho người lao động.

Đặc biệt, tích cực tham gia vào quá trình tái định hình kỹ năng thời kỳ hậu Covid-19, giúp phục hồi và ổn định thị trường lao động  thông qua các hoạt động như: tích cực chuẩn bị và tài trợ tham gia Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2021, năm 2022; chủ động tổ chức đào tạo nghề cho lao động tại doanh nghiệp; tăng cường hợp tác với cơ sở GDNN về đào tạo nghề cho người lao động; tham gia các Hội đồng kỹ năng ngành; tham gia góp ý kiến về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, Chiến lược phát triển GDNN, các chương trình, đề án phát triển GDNN và nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam.

Chúc mừng sinh viên Lơ Mu K' Luyn trường Cao đẳng Ngh Đà Lt mt trong 100 hc sinh, sinh viên giáo dc ngh nghip xut sc, tiêu biu toàn quc năm 2022.

(trích: https://nghenghiepcuocsong.vn/lich-su-y-nghia-ngay-ky-nang-lao-dong-viet-nam-4-10/)


Các bài viết liên quan: