KỸ NĂNG SỐ với HSSV trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

KỸ NĂNG SỐ với HSSV trường Cao đẳng Nghề Đà LạtKỹ năng số với học sinh sinh viên trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt Chủ đề 1: Công tác giao tiếp trực tuyến Thời gian: 18h00 - 21h, thứ ba ngày 21.12.2021 và thứ tư ngày 23.12.2021.

Chủ đề 2: Thẩm định thông tin trực tuyến Thời gian: 18h00 - 21h, thứ hai ngày 20.12.2021 và thứ năm ngày 22.12.2021.

Nền tảng tổ chức: Microsoft Team.

Chương trình được tổ chức dưới sự tài trợ của quỹ Dariu - Thuỵ Sỹ cho toàn thể học sinh sinh viên trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt 💥

 

 

 


Các bài viết liên quan: