Ký kết hợp tác Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt và Công ty cổ phần Hikari Đà Lạt

Ký kết hợp tác Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt và Công ty cổ phần Hikari Đà Lạt💥💥💥 LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC 💥💥💥

Ngày 29/4/2022, tại khu công nghiệp Phú Hội Đức Trọng Lâm Đồng, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt và Công ty cổ phần Hikari Đà Lạt diễn ra lễ ký kết hợp tác.

Nội dung hợp tác trên cơ sở phát triển mối quan hệ hợp tác đào tạo cung ứng nguồn nhân lực.

 

 


Các bài viết liên quan: