Khuyến nghị cài đặt ứng dụng NCOVI để khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19 một cách chủ động

Khuyến nghị cài đặt ứng dụng NCOVI để khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19 một cách chủ động

Theo khuyến nghị của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Toàn dân sử dụng ứng dùng này để khai báo y tế nhằm tìm ra các trường hợp cần chú ý để đảm bảo phòng chống dịch một cách chủ động. Dựa trên dữ liệu ứng dụng này gửi về hệ thống y tế sẽ biết được các trường hợp nào cần chú ý để đảm bảo hỗ trợ y tế nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể.Theo khuyến nghị của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Toàn dân sử dụng ứng dùng này để khai báo y tế nhằm tìm ra các trường hợp cần chú ý để đảm bảo phòng chống dịch một cách chủ động. Dựa trên dữ liệu ứng dụng này gửi về hệ thống y tế sẽ biết được các trường hợp nào cần chú ý để đảm bảo hỗ trợ y tế nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể.

Đây là ứng dụng chính thức nên tất cả những thông tin do người dân cung cấp qua NCOVI đều được nhà nước quản lý chặt chẽ, chỉ sử dụng vào mục đích giúp người dân bảo vệ sức khoẻ và chống dịch, tuyệt đối không sử dụng vào mục đích thương mại, không xâm phạm đời tư.

Thông tin người dùng trong ứng dụng này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý và được giám sát an toàn an ninh mạng chặt chẽ.

Ứng dụng này cũng là kênh chính thức để Ban chỉ đạo gửi các khuyến cáo tới người dân, vì vậy đề nghị người dân thường xuyên sử dụng ứng dụng.

Đối với điện thoại Android tải về theo địa chỉ:

https://ncovi.vnpt.vn/

hoặc

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi&hl=en

Đối với điện thoại IOS tải về theo địa chỉ:

https://ncovi.vnpt.vn/

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng: tải về tại đây TAI LIEU HUONG DAN CAI DAT NCOVI_HDSD.pdf

Thông tin chi tiết có thể liên hệ:

Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Tầng hầm B1, 36 Trần phú, Phường 4, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Số Điện Thoại: 02633.545455 - 02633.545579


Các bài viết liên quan: