Hội tin tay nghề lần thứ IX năm 2019

Hội tin tay nghề lần thứ IX năm 2019

Hội thi tổ chức nhằm tìm kiếm các học sinh, sinh viên xuất sắc để đào tạo, bồi dưỡng thi các cuộc thi ở cấp độ cao hơnSáng ngày 20/3/2019, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt tổ chức Hội thi tổ chức nhằm tìm kiếm các học sinh, sinh viên xuất sắc để đào tạo, bồi dưỡng thi các cuộc thi ở cấp độ cao hơn như Hội thi tay nghề tỉnh Lâm Đồng, Quốc gia, ASEAN và quốc tế.
Về dự hội thi có 145 học sinh, sinh viên đang theo học tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt thuộc các khoa chuyên môn: Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng, Cơ khí - Động lực, Du lịch, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Điện - Điện tử. Hội thi với đội ngũ giám khảo là các chuyên gia được mời từ các doanh nghiệp uy tín trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm đánh giá chủ yếu về kỹ năng thực hành, thái độ nghề nghiệp của học sinh, sinh viên.

Thầy Nguyễn Văn Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt phát biểu khai mạc hội thi

Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

Khoa Cơ khí - Động lực

Khoa Cơ khí - Động lực

Khoa Cơ khí - Động lực

Khoa Du lịch

Khoa Du lịch

Khoa Du lịch

Khoa Du lịch

Khoa Du lịch

Khoa Du lịch

Khoa Du lịch

Khoa Du lịch

Khoa Du lịch

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Điện - Điện tử

Kết quả hội thi sẽ được công bố và trao giải vào ngày 08/4/2019.


Các bài viết liên quan: