Hội thao khối thi đua các trường chuyên nghiệp - Cao đẳng - Đại học chào mừng ngày Giải phòng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/2022

Hội thao khối thi đua các trường chuyên nghiệp - Cao đẳng - Đại học chào mừng ngày Giải phòng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/2022Từ ngày 21 đến 23 tháng 4 năm 2022, Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt tham gia hội thao chào mừng ngày Giải phòng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/2022 của khối thi đua các trường chuyên nghiệp – Cao đẳng – Đại học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Mục tiêu hội thao:

- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày Giải phòng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/2022;

- Tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên qua đó góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các trường trong khối thi đua;

- Các hoạt động phong trào của khối thi đua được tuyên truyền rộng rãi, thu hút đông đảo công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên các trường trong khối thi đua.

Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đã đạt được các thứ hạng cao trong hội thao như:

- Giải C hội diễn văn nghệ.

- Giải ba bóng đá.

- Giải nhất, nhì, ba đơn nam bóng bàn.

- Giải ba đôi nam bóng bàn.

- Giải ba đôi nam cầu lông.


Các bài viết liên quan: