Hội thảo giới thiệu dự án Trung tâm đào tạo xuất sắc của Tổ chức hiệp hội cải thiện xã hội và chuyển đổi bền vững châu Á (ASSIST)

Hội thảo giới thiệu dự án Trung tâm đào tạo xuất sắc của Tổ chức hiệp hội cải thiện xã hội và chuyển đổi bền vững châu Á (ASSIST)Ngày 22 tháng 10 năm 2021, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt tham gia trực tuyến hội thảo giới thiệu dự án Trung tâm đào tạo xuất sắc do Tổ chức hiệp hội cải thiện xã hội và chuyển đổi bền vững châu Á (ASSIST) tổ chức.

ASSIST là một tổ chức phi chính phủ quốc tế chuyên thực hiện các dự án về kỹ năng & việc làm và đã triển khai nhiều dự án đào tạo tại Việt Nam với việc trang bị cho các phòng đào tạo bên trong trường Cao đẳng do các quốc gia công ty đa quốc gia tài trợ Schneider Electic, KORE Elenvator, Saf-Viet Baking Company và L’oreal đảm nhiệm.

Ban tổ chức hội thảo: giám đốc vùng Aru David và quản lý phát triễn kinh doanh & tài trợ, bà Phạm Mai Lan.

Những lợi ích nhà trường nhận được khi tham gia dự án:

  • Được trang bị một phòng tâm đào tạo về điện / năng lượng tái tạo trong trường mình.
  • 5 giáo viên của trường sẽ được đào tạo bởi các chuyên gia nước ngoài về cách sử dụng các thiết bị trong phòng đào tạo cũng như giảng dạy lại cho học sinh.
  • Học sinh khoa điện và các khoa liên quan sẽ được dạy ngay tại phòng đào tạo được Schneider trang bị.
  • Các sinh viên được đào tạo sẽ được cung cấp một cổng thông tin việc làm để họ có thể có cơ hội kiếm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

  

 

 


Các bài viết liên quan: