Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng Cụm thi đua 3/Khối Tự vệ Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng năm 2021

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng Cụm thi đua 3/Khối Tự vệ Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng năm 2021Nhằm đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, tìm ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021 của Cụm. Đồng thời trao đổi kinh nghiệm, phương pháp hiệu quả trong tổ chức phong trào thi đua, đề ra phương hướng, biện pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng thời gian tiếp theo. Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt (Cụm trưởng cụm thi đua số 3) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng Cụm thi đua 3/Khối Tự vệ Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Tham dự hội nghị có Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Thủ trưởng Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Trưởng Ban Tuyên huấn/Phòng Chính trị, Trưởng ban Dân quân Tự vệ/Phòng Tham mưu; Ban CHQS 08 đơn vị thành viên Cụm thi đua 3/Khối tự vệ; Lãnh đạo các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 3.

Hội nghị đã đánh giá kết quả tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Bên cạnh đó hội nghị cũng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, các mô hình, điển hình tiên tiến; đề xuất những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc.

 

 

 

 

 


Các bài viết liên quan: