Hội nghị đảng viên toàn Đảng bộ lần I năm 2019

Hội nghị đảng viên toàn Đảng bộ lần I năm 2019

Ngày 22/02/2019, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt tổ chức Hội nghị đảng viên toàn Đảng bộ lần I năm 2019Ngày 22/02/2019, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt tổ chức Hội nghị đảng viên toàn Đảng bộ lần I năm 2019 nhằm Tổng kết đánh giá chất lượng Tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2018; triển khai Nghị quyết xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; khen thưởng công tác Đảng năm 2018. Diễn biến của hội nghị như sau:

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thông qua tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thông qua tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019

Đồng chí Ngô Thiên Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy thông qua báo cáo năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Đồng chí Ngô Thiên Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy thông qua báo cáo năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Đồng chí Phan Hữu Trí, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thảo luận tại Hội nghị

Đồng chí Phan Hữu Trí, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thảo luận tại Hội nghị

Đồng chí Huỳnh Chí Tùng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thảo luận tại Hội nghị

Đồng chí Huỳnh Chí Tùng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thảo luận tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Đảng ủy viên thảo luận tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Đảng ủy viên thảo luận tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hải và đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh chủ trì hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hải và đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh chủ trì hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hải và đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh chủ trì hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hải và đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh chủ trì hội nghị

Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2018

Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2018

Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2018

Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2018

Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2018

Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2018


Các bài viết liên quan: