Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức - người lao động năm học 2021-2022.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức - người lao động năm học 2021-2022.Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức – người lao động năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức – người lao động trong nhà trường.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức – người lao động là dịp quan trọng để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được nói lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như của khoa,phòng chuyên môn; tham gia đóng góp ý kiến cho báo cáo thực hiện quy chế dân chủ, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2020-2021, kế hoạch hoạt động năm 2021-2022. Bên cạnh đó hội nghị cũng đã phát động thi đua năm học 2021-2022.

Với tầm quan trọng của Hội nghị, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã thể hiện sự nghiêm túc, tập trung cao độ trong suốt quá trình diễn ra chương trình hội nghị.


Các bài viết liên quan: