cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt NamHướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); học sinh – sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” do Trung ương Đoàn tổ chức.

Đông đảo học sinh – sinh viên các Khoa đã tham gia tích cực, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Cuộc thi góp phần giáo dục truyền thống lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hiểu rõ quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; nâng cao lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; cổ vũ, động viên tuổi trẻ Lâm Đồng tiếp tục rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Các bài viết liên quan: