Chuyên gia Australia, đánh giá độc lập, làm việc trong 5 ngày

Chuyên gia Australia, đánh giá độc lập, làm việc trong 5 ngày

Từ ngày 1/4 đến ngày 5/4, chuyên gia Australia, đánh giá độc lập làm việc tại Trường Cao đẳng Nghề Đà LạtTừ ngày 1/4 đến ngày 5/4, chuyên gia Australia, đánh giá độc lập làm việc tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt trong khuôn khổ chương trình đào tạo Công nghệ sinh học công nghệ quốc tế được chuyển giao từ Australia.

Đợt làm việc này nhằm hỗ trợ, cố vấn nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên đang theo học nghề Công nghệ sinh học tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt.


Các bài viết liên quan: