Chào mừng

Chào mừng "Ngày kỹ năng lao động Việt Nam" - 04/10🌟 Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt chào mừng "Ngày kỹ năng lao động Việt Nam" - 04/10 🌟
🔥 Là một sự kiện đặc biệt với nguồn nhân lực lao động kỹ năng nói riêng và lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nói chung khi mà giá trị của kỹ năng lao động được ghi nhận, được khẳng định và tôn vinh 🔥

 

 


Các bài viết liên quan: