BUỔI LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO GAKUEN VỀ THỎA THUẬN ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT

BUỔI LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO GAKUEN VỀ THỎA THUẬN ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬTNgày 20/10/2020, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt làm việc thỏa thuận với Trung tâm Nhật ngữ Sanko Gakuen về việc xây dựng chương trình đào tạo tiếng Nhật miễn phí cho sinh viên lớp Kỹ thuật chế biến món ăn và lớp Quản trị khách sạn.


Các bài viết liên quan: