ABA 2021 Skills Development Award - Giải thưởng phát triễn kỹ năng

ABA 2021 Skills Development Award - Giải thưởng phát triễn kỹ năngTrong khuôn khổ Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN do Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN tổ chức thường niên từ năm 2007, Giải thưởng Phát triển Kỹ năng ASEAN do chương trình GIZ-RECOTVET hỗ trợ  góp phần tôn vinh những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong phát triển nguồn nhân lực tại ASEAN.

Năm 2021, dưới sự chủ trì của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN Brunei Darussalam, chương trình GIZ-RECOTVET tiếp tục hỗ trợ tổ chức Giải thưởng Phát triển Kỹ năng ASEAN nhằm tôn vinh những doanh nghiệp xuất sắc đã có đóng góp đáng kể trong phát triển nguồn nhân lực tại ASEAN.

Thời gian nhận hồ sơ: đến ngày 14/10/2021 qua trang web của Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN tạiASEAN Business Awards 2021 webpage.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang Giải thưởng Phát triển Kỹ năng hoặc liên hệ với anh Nguyễn Đăng Tuấn tại địa chỉ
email: tuan.nguyen@giz.de.

 


Các bài viết liên quan: