THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 02/2020

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 02/2020Một số thông tin tuyển dụng tháng 02/2020

1. Điện

2. Du lịch

3. Kế toán

Học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt liên hệ thông tin làm việc tại trung tâm Đào tạo và Hướng nghiệp

Điện thoại: 0263.3541 399

Email: tttuvanhuongnghiep@cdndalat.edu.vn

facebook: Việc làm Cao đẳng Nghề Đà Lạt

 


Các bài viết liên quan: