GS.TS Lê Quân - Thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

GS.TS Lê Quân - Thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Nghề Đà LạtNgày 9/11/2018, GS. TS Lê Quân - Thứ Trưởng Bộ LĐTB&XH đã đến thăm và làm việc tại trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt.

GS.TS Lê Quân thăm xưởng thực hành Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

GS.TS Lê Quân thăm xưởng thực hành Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

GS.TS Lê Quân thăm xưởng thực hành Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

GS.TS Lê Quân làm việc cùng đại diện tập thể giảng viên Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt


Các bài viết liên quan: