Bà Ai CHUMAN, Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

Bà Ai CHUMAN, Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Nghề Đà LạtBà Ai CHUMAN, Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt nhằm tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác giữa Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt và các đối tác Nhật Bản.


Các bài viết liên quan: