Tuyển sinh trực tuyến

Các trường có dấu sao (*) cho biết các trường bắt buộc phải nhập

Chọn loại tốt nghiệp(*):  
Đăng ký trình độ(*):  
Nguyện vọng đăng ký(*):
Họ và tên đầy đủ của thí sinh (đúng như trong giấy khai sinh)(*):
Địa chỉ email chính xác để bộ phận tuyển sinh liên hệ(*):
 
Giới tính(*):
Ngày, tháng, năm sinh (dd/mm/yyyy)(*):  
Dân tộc:  
Tôn giáo:  
Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, bản, xã (phương), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)):  
 
Gửi giấy báo kết quả cho:
Địa chỉ liên hệ(*):  
 
Số điện thoại chính xác để bộ phận tuyển sinh liên hệ(*):  
Nhập mã này để chống việc đăng ký sử dụng chương trình đăng ký tự động
Nhập mã hiển thị vào ô dưới
 
 
Hỗ trợ

Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt
01 Hoàng Văn Thụ - Tp Đà Lạt - Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3827063 - Fax: 0263.3545099

Email Trường: cdndalat@cdndalat.edu.vn
Email quản trị web: admin@cdndalat.edu.vn
Email tuyển sinh: tuyensinh@cdndalat.edu.vn

Lượt truy cập