MỜI THAM GIA PHƯƠNG ÁN KHOÁN CĂNTEEN, PHỤC VỤ
 CHO HSSV, GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT
1. Đối tượng giao khoán ưu tiên cho các đối tượng là:
+ Đối tượng có giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm các loại hình phục vụ theo quy định của pháp luật;
+ Đối tượng đã có kinh nghiệm tham gia thực hiện giao khoán các hoạt động như trên và được đánh giá tốt.
2. Hướng dẫn các hoạt động giao khoán:
- Địa điểm: Khoán tại khu vực tầng hầm nhà D, diện tích 130m2 để tổ chức thực hiện.
- Hoạt động được phép: Khoán phục vụ cung cấp, phục vụ ăn, uống theo xuất ăn, khẩu phần cho học sinh sinh viên, phục vụ nội bộ  CBNV Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt; Phục vu căn teen ăn uống, nước giải khát theo yêu cầu của HSSV, CBGV; Phục vụ liên hoan, hội nghị của Trường và các yêu cầu khác; Phục vụ các dịch vụ khác như cung cấp vật dụng học tập, vật dụng sinh hoạt cho HSSV.
- Hoạt động không được phép: Nghiêm cấm các hoạt động gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an tòan xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của HSSV, giáo viên.., làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường và các hình thức phục vụ làm ảnh hưởng đến môi trường sư phạm theo các danh mục Chính phủ quy định cụ thể các ngành, nghề kinh doanh bị cấm tại Luật số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội và các quy định khác của nhà nước. Nghiêm cấm bán rượu bia, chất có cồn… cho HSSV.
Các hoạt động tổ chức kinh doanh khoán theo quy định phải có thông tin giá cả theo menu của cá nhân, đơn vị được in ấn công khai thực hiện.
3. Hướng dẫn phương án thực hiện giao khoán:
Cá nhân, đơn vị tổ chức phải có phương án thực hiện tổ chức bố trí mặt bằng, bếp nấu, kho, quầy kệ, hệ thống xả rửa... đảm bảo yêu cầu của nhà trường và trước khi thực hiện phải được nhà trường phê duyệt về thiết kế bố trí thực hiện trên cơ sở tài sản lưu động của cá nhân, đơn vị tổ chức dễ tháo lắp và dễ di chuyển; Phương án kinh doanh các sản phẩm chính; Phương án về đơn giá cho các sản phẩm chính và phương án bố trí nhân lực hoạt động trong giờ cao điểm; Phương án tổ chức bán hàng.  
Hợp đồng giao khoán theo thỏa thuận và ưu tiên ký kết dài hạn cho cá nhân có phương án xây dựng tổ chức các dịch vụ được đánh giá tốt nhất được Hội đồng xét chọn đánh giá độc lập cho từng tiêu chí.
Thời gian ký kết hợp đồng năm đầu là 1 năm, những năm sau nếu cá nhân, đơn vị tổ chức thực hiện tốt, được HSSV- giáo viên và CBVC nhà trường đánh giá tốt thì sẽ tiến hành ký kết dài hơn và theo giá thỏa thuận (Nếu có) và ngược lại nhà trường sẽ tiến hành thanh lý Hợp đồng ngay lập tức nếu cá nhân, đơn vị tổ chức chưa thực hiện tốt, không đảm bảo các điều kiện như cam kết của Hợp đồng.
Mức giá khởi điểm: 4.000.000đ/tháng (Bốn triệu đồng/tháng) . Riêng chi phí điện nước thực hiện theo quy định và theo mức sử dụng.
Cá nhân có nhu cầu và điều kiện tham gia phương án giao khoán các hoạt động cănteen, phục vụ cho HSSV, giáo viên tiến hành đăng ký gửi hồ sơ được niêm phong theo mẫu về Phòng Kế hoạch tài vụ Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt  trước ngày 10/10/2016. 
MỜI THAM GIA PHƯƠNG ÁN KHOÁN BÃI GIỮ XE
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT
1. Đối tượng giao khoán ưu tiên cho các đối tượng là:
- Gia đình CB, GV-NV đang công tác tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt;
- CB, GV-NV của Trường đã nghỉ hưu có nhu cầu tham gia trực tiếp;
- Đối tượng đã tham gia thực hiện giao khoán bãi giữ xe và được Trường đánh giá tốt.
2. Hướng dẫn phương án thực hiện giao khoán:
 - Mức thu  phí khóan giữ xe cho HSSV :
     + Phí lượt:  Xe đạp : 500 đồng / lượt; Xe máy : 1000 đồng / lượt
     + Phí tháng: Xe đạp : 15.000 đồng / tháng; Xe máy : 30.000 đồng /tháng; HSSV ở nội trú: 50.000đồng/tháng.
- Thời gian bán vé phục vụ giữ xe:
+ Tháng: Trước 10 ngày cuối của tháng trước
+ Ngày : Trước khi giữ xe.
- Thời gian trông giữ xe : Từ  6 giờ 30 đến 21 giờ 00.
- Tổ chức thực hiện: Cá nhân nhận giao khoán tự tổ chức quy trình giao nhận xe của HSSV trên nguyên tắc bố trí đủ nhân lực trong thời gian giao nhận xe và trả xe; Đảm bảo an toàn tuyệt đối; chịu trách nhiệm về tài sản của HSSV khi trông giữ; Đảm bảo đủ chổ để xe và đảm bảo mỹ quan khu vực bãi để xe.
- Mức giá khởi điểm: 4.000.000đ/tháng ( Bốn triệu năm trăm ngàn đồng/tháng)
- Hợp đồng giao khoán: Theo thỏa thuận và ưu tiên ký kết dài hạn cho cá nhân có phương án tổ chức bãi giữ xe được đánh giá tốt nhất.
- Điều kiện thực hiện Hợp đồng giao khoán: Hợp đồng giao khoán thực hiện trên cơ sở cá nhân phải ký cược ít nhất 2 tháng hợp đồng và thực hiện nộp khoán hàng tháng theo hợp đồng. Thời gian tổ chức gữi xe 9 tháng/năm học (đã trừ) .
Cá nhân có nhu cầu và điều kiện tham gia phương án giao khoán bãi giữ xe của Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt cho HSSV năm học 2016-2017 tiến hành đăng ký gửi hồ sơ được niêm phong theo mẫu về Phòng Kế hoạch tài vụ Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt  đến ngày 6/10/2016.