Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt
Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015 và năm 2012
Thực hiện Kế hoạch số 205-KH/ĐUCĐNĐL ngày 29/5/2012 của Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt thực hiện cải cách hành chính đến năm 2015.        
Điều lệ Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt ban hành năm 2012
Ban hành kèm theo Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng
Quy định về công tác thi đua- khen thưởng trường cao đẳng nghề đà lạt
Ban hành kèm theo quyết định số 409 /QĐ-CĐNĐL  ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Trường Cao đẳng Nghề  ĐàLạt
Tỉnh Lâm Đồng
Số: 544/BHXH-CĐBHXH ngày 26 tháng 03 năm 2013

Về việc hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND ngày 14/11/2012
Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuốc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng
Trung ương
Bộ luật Lao động năm 2012Bộ luật Lao động năm 2012
Hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2013
Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được ban hành ngày 12 tháng 04 năm 2012.
Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011
Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2012
Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
Công văn 172/BHXH-CĐBHXH ngày 20 tháng 02 năm 2012
v/v một số vấn đề lưu ý khi giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội
Thông tư 30/2010/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề
Thông tư 30/2010/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2010
Quyết định số 1951/QĐ-TTg

Về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên giai đoạn 2011 - 2015

Số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000
Bảo vệ bí mật Nhà nước
Hỗ trợ

Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt
01 Hoàng Văn Thụ - Tp Đà Lạt - Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3827063 - Fax: 0263.3545099

Email Trường: cdndalat@cdndalat.edu.vn
Email quản trị web: admin@cdndalat.edu.vn
Email tuyển sinh: tuyensinh@cdndalat.edu.vn

Lượt truy cập